PowerBead dammfilter

Effektivt filter för stora dammar.

Powerbead är ett tryckfilter som lämpligt för stora dammar, baddammar eller dammar med mycket fisk. Powerbead filtret erbjuder stor filterkapacitet med både mekanisk och biologisk rening. Nedbrytningen är en naturlig process som bryter ner högre organiska föroreningar till ofarliga lättflyktiga ämnen. Dammfiltret är utrustat med rengöringspumpar som används för att enkelt "tvätta" filtermaterialet. Filtret behöver alltså aldrig öppnas för rengöring.

Power Bead 20 tryckfilter

Power Bead 20 tryckfilter

Powerbead är ett stort tryckfilter, lämpligt för stora dammar, baddammar eller dammar med mycket fisk. Powerbead filtret erbjuder stor filterkapacitet med både mekanisk och biologisk rening. Det är utrustat med rengöringspumpar som används för att enkelt "tvätta" filtermaterialet. Filtret behöver alltså aldrig öppnas för rengöring.


Bruksanvisning
SLUT
Pris 9995kr -20% avdrages = 7996kr

Exempel på mycket giftiga ämnen för fiskar är ammonium/ammoniak beroende på pH värdet samt nitrit och Nitrat. Filtrets stora biologiska filteryta gör att filtermaterialet tillåter stora mängder nyttiga bakterie att kolonisera filtret. Bakterierna består främst av Nitrosomas bakterier som bryter ner giftigt ammonium/ammoniak till Nitrit. Därefter bryter Necrobacter bakterier ner nitriten till nitrat som växterna använder som näring. En förutsättning för den här naturliga nedbrytningen i filtret är en ständig tillförsel av syrerikt vatten. Det sker genom din dammpump som ständigt tillför vatten in i filtret. Det är därför mycket viktigt att pumpen går dygnet runt under säsongen. Det tar 4-6 veckor efter filtret startas, innan den biologiska nedbrytningen börjar.

Trädgårdsdamm med PowerBead dammfilter

För att få filtret att starta snabbare är det en god idé att tillsätta mikrostart. Du bör också mata dina fiskar försiktigt under den här uppstartsfasen. Särskilt viktigt i nya dammar.

För att få en snabbare tillväxt av bakterier när filtret startas skall det inte backspolas de 3-4 första veckorna om inte flödet minskar drastiskt. Backspola bara om tryckmätern stiger ordentligt eller flödet ut från filtret minskar. Om pumpen i dammen stannar dör bakterierna av syrebrist. Det är därför viktigt att pumpen går 24 timmar/dygnet.

Skötsel av PowerBead

PowerBead filtermedia

Pumpen pressar in vattnet genom flervägsventilen in i filtret. Vattnet passerar genom ett filtermaterial som består av 25 kg millimeterstora plastkulor som flyter i behållaren. På filtermadiat sätter sig en film av nyttiga bakterier. Eftersom filterbädden är relativt tät kan inte partiklar från dammen passera utan samlas i botten av filtret där de lätt spolas ur.

Filtrets mekaniska funktion släpper igenom algceller av svävalger (grönt vatten). Vi rekommenderar att Powerbead alltid används i kombination med en UV-C enhet av bra kvalité för att få kristallklart vatten.

PowerBead pump

Rengöring sker efterhand som filterbädden blir mättad och filtermediat klumpar ihop sig. En tryckmätare gör det enkelt att se, genom att den stiger och flödet genom filtret minskar. Pumpen i dammen stängs då av, den inbyggda reningspumpen får då gå några minuter och spolar då av det nedsmutsade filtermaterialet. Ventilen sätts i läge backspolning och dammpumpen spolar ut det smutsiga vattnet, via bottenventilen som du öppnat. Du kan välja att spola ut vattnet i din rabatt och på så sätt vattna med näringsrikt vatten.

Observera! Filtret bör backspolas under den varmaste tiden ca 1 ggr/vecka eller när flödet minskar märkbart, detta varierar beroende på vattentemperatur/antal fiskar.

Den effektiva filtreringen utgörs av tre olika processer
1.  Sedimentering: De största smutspartiklarna lägger sig på botten i tanken och avlägsnas lätt med dräneringskranen.
2.  Mekanisk filtrering: När vattnet passerar genom filtermaterialet fångas merparten av smutspartiklarna upp.
3.  Biologisk filtrering: De finaste partiklarna bryts ner av den stora aktiva biologiska filterytan
 

Teknisk data.

PowerBead filter

Sex-vägsventilen - styrfunktioner
1. Normal läge
2. Backspolning
3. Smutavrinning
4. Förbi avrinning (ex vid delvattenbyten)
5. Stängd

1 Sex-vägsventil /multifunktions ventil.
2 Lås ring.
3 Mjuk O-Ring för   tätning.
4 Behållare.
5 Ställ för behållare.
6 Diffusor rör.
7 Interna munstycken.
8 Rensnings system.
9 Avtappnings kran.
10 Dränerings kran.
samt filtermaterial

PowerBead 20
MåttØ 65 cm, Höjd 110 cm
Filtermaterial25 kg
Arbetstryck1 bar
Rekommenderad slang40 mm
Pump18000 l/h
Flöde/h10000-20000 l/h
Uvc-ljus minst75w
Backspolningspump2st
Max rening utan fisk80000 l/h
Max rening med fisk40000 l/h
Max rening med koi20000 l/h