Cetus Sievefilter

Monteras som pumpmatat eller gravity.

Sievefilter har länge används för att filtrera bort grövre partiklar. Cetus sievefilter kan användas både som pumpmatat eller i s.k gravity montering (gravity montering innebär att vattnet självrinner in i filtret och sedan är det utloppsvattnet som förs vidare med hjälp av en torrmonterad pump i en pumpgrop.) Vattnet silas genom ett laserskuret rostfritt nät som är monterat i en båge. Partiklar större än 100 micron kan inte passera och hamnar i botten där de enkelt sköljs ut ur filtret. Cetus Sievefilter har en automatisk nivåreglering vid gravitymontering så den klarar skiftande vattennivå i dammen. Pumpmatat låser nivåregleringen då den inte behövs. Dammfiltret levereras så det kan användas i bägge utföranden och alla dela medföljer.

Cetus Seive dammfilter

Det stabila sievefiltret är gjutet i ett stycke. Den smarta lösningen gör att det både kan användas som pumpmatat eller gravitymontering. Det laserskurna nätet består av tre lager.

Alla nödvändiga kopplingar för både pumpmatad och gravitymontering medföljer.

300/200 och 100 micron.
Maximal genomströmning 18 m3 /tim
Max flöde 18000 l/t
Inlopp vid pumpmatning 50 mm
Inlopp vid Gravity 110 mm
Utlopp vid Pumpmatning 110 mm
Utlopp Gravity 50 mm
Avlopp 3"
Nät 300 micron / 200 micron / 100 micron

Höjd 945 mm
Längd 850 mm
Bredd 570 mm

Bruksanvisning (eng)
Se pumpmatad placering här
Se gravity matad placering här

Slut
Pris 7995 kr
 

Sievefilter funktioner och placering.

Så här fungerar ett Sievefilter:

1.  Vattnet från dammen, kommer från dammpumpen in i filtret.

2.  Vattnet rinner över det laserskurna gallret. Gallret hindrar partiklar större än ca 100 micron att passera. Den rena vattnet passerar genom gallret och smutspartiklar avskiljs och hamnar längst ner vid avloppet.

3. Det renade vattnet går tillbaka till dammen.

4.  En skjutventil öppnas med jämna mellanrum så att smutspartiklar som samlats vid avloppet sköljs ur.
 

Placering av Seivefilter

Gravityplacering
1.  Cetus Sieve grävs ner sidan om dammen med överdelen ca 15 cm högre än vattenytan. Ett  110 mm rör går från ett bottenavlopp eller som genomföring i dammen in till Sievens 110 mm inlopp. OBS Ingen pump utan vattnet självrinner in i filtret.

2.  Vattnet passera genom självtryck igenom sievefiltret, En nivåvippa högst upp ovanför nätet reglerar vattenflödet med en tolerans på ca 10 cm

3.  Vattnet rinner ut genom "utlopp till damm" och in en torrmonterad pump eller en pumpgrop. Pumpen pumar vattnet till Beadfiltret och därefter ut till dammen. Med den här metoden får du en perfekt förfiltrering och därefter en biologisk nedbrytning i beadfiltret, UV enheten placeras på utloppsslangen från Beadfiltret.