Vattenväxt Simbräken
Salvinia Natans


Simbräken är en vacker dekorativ flytande ormbunke som flyter fritt på vattenytan. Trivs bäst i lugna solbelysta dammar med varmt vatten, kan även användas inomhus i en glasskål eller akvarium. Simbräken är en tropisk flytväxt som måste övervintras inomhus.
Simbräken hjälper till att syresätta vattnet och bidrar till minskad algtillväxt genom att ta upp överskottsnäring i vattnet. Passar bäst i mindre dammar eller i trätunnor.
Höjd 3cm

flytväxter dammväxter simbräken
vattenväxt flytväxter sjönöt vdammväxter
flytväxter dammväxter musselblomma
flytväxter dammväxter vattenväxt vattenhyasint
flytväxter dammväxter vattenväxter vattenaloe