Höst & Vinter i dammen

Låt dammen övervintra säkert.

Höst och vinter i dammen - Isfritt

Förbered din damm inför vintern genom att höststäda dammen. Då förebygger du sumpgaser och dålig vattenkvalite i dammen under vintern. Genom att ta bort slamm och löv som ger näring i dammen under höst och vinter så förbereder och minimerar du algtillväxen inför våren, det blir då även lättare och mindre slam när du ska städa och starta upp dammen igen inför våren.

Vintern i dammen är naturligtvis årets lugnaste period. Det gäller också för dammen och dess skötsel. Ändå bör du förbereda trädgårdsdammen och dess invånare för lägre temperaturer och isbildning. Flytta över känsliga fiskar till ett varmare kar. De fiskar som övervintrar i dammen, behöver minst 80cm djupt för att kunna röra sig tillräckligt, trots iskiktet.

Se till att det alltid finns ett hål i istäcket, så att dammens invånare kan andas tillräckligt och att giftiga sumpgaser kan ventileras ut. Här hjälper praktiska dammvärmare eller Isstoppare till. Tänk även på att stänga av och frostskydda filteranläggningen enligt rekommendationerna, då är din damm och dess invånare rustade på bästa sätt inför den kalla årstiden.

Dammvärmare & Isfi frigolit
Läs mer »

lövnät till dammen , när till damm , Oase Aquanet

Dammnät & Tillbehör
Läs mer »