Oase filterpumpar, pumpar till dammen , dammar önnestad

Dammpumpar

Intelligenta filterpumpar och fontänpumpar

Filter och dammpumpar är hjärtat i varje dammfiltersystem. Filterpumpen ser till att dammvattnet pumpas in i filtret för nödvändig rengöring och förbättrar vattenlivet i dammen. Eftersom en filterpump är verkliga allround så kan de även mata vatten till ett vattendrag, bäck eller vattenfall.
Ett val av rätt kombination av pump och filter är avgörande för optimal vattenkvalitet och vattenliv i en damm. Storleken och djupet av dammen, liksom höjden och längden på bäcken, placering av dammfilter är de viktigaste kriterierna för val av filter och filterpump som är lämplig för din damm. Vi hjälper dig gärna med råd om val av rätt produkter för dig.