Formpressade dammkar

Vi har ett stort utbud av formpressade dammar.

Formpressade dammar är idealiska då dom är mycket enkla att installera. Dammarna har både djupa och grunda områden där du enkelt kan placera vattenväxter och dekorativ singel. I våra djupare dammar passar det även att du har dammfiskar. Det enda du behöver göra är att installera dammen - det är verkligen enkelt och tar inte lång tid. Vi har i år utökat vårt sortiment av bäcksektioner.

Oase Formpressade dammar
Mer info »

Oase Formpressade dammar Stonecor
Mer info »

Oase Dammkar moderna
Mer info »

Bäcksektioner naturtrogen sandsten
Mer info »

Oase Naturtrogna bäcksektioner
Mer info »

Anläggningstips formpressad damm
Mer info »