Formpressade dammar

Enkelt dammbygge med  färdig damm.

Till mindre dammar kan färdigformade plastdammar kan våra färdiga dammkar vara lätt att använda, eftersom de är väldigt enkla att installera. Plastdammar är ett bra alternativ till dammar byggda med dammduk. Plastdammarna har naturliga former och är särskilt lämpliga till mindre och medelstora trädgårdar. Dammarna har olika nivåer samt sumpkant där växter kan planteras. De olika nivåerna gör det enklare att plantera och att kunna placera pumpen på rätt nivå.
Dammarna är tillverkade av PE plast som både är miljövänligt och uv beständigt. Våra formpressade PE dammar har 10års garanti och våra Stonecor dammar har 15års garanti, det kallar vi ett tryggt köp!

Hur du anlägger en formpressad damm.

Med hjälp av bilderna nedan kan du se hur man enkelt och lätt kan anlägger en damm
i sin trädgård med en formpressad plastdamm.

Steg 1

Välj plats: En bra plats har ett balanserat förhållande mellan solljus och skuggtimmar och inte i direkt närhet av träd. Vi rekommenderar dig att dammen får 5-6 timmars sol om dagen.

 

Steg 2

Användbara verktyg: Måttband, spade, skyffel, skottkärra, vattenpass, trädgårdsslang och fin sand. Nu börjar vi!

Steg 3

Placera dammen: Placera dammen på den avsedda platsen och rikta in den önskade positionen.

plastdamm i trädgården

Steg 4

Märkera dammformen:
Sand fungerar bra för detta. Så att dom olika konturerna av dammformen är markerade.

Steg 5

Komplett kontur:
Så här ska markeringarna se ut, komplett med alla djupa zoner. Då vet du enkelt var du ska gräva.

Steg 6

Börja gräva:
Börja med att gräva från utsidan och flytta vidare till insidan.

Steg 7
Gräv på djupet:
  Efter du grävt dammformens utsida. Kontrollera kanternas utformning i dom olika djupzonerna.

 

.

trädgårdsdamm av plast, formpressad damm

Steg 8

Kontrollera djupet:
Använd vattenpass för att kontrollera så att alla nivåer ligger i våg, justera efter behov.

Steg 9

Jämna ut kanter:
Botten och kanter ska vara horisontella och vertikalt jämna och fritt från stenar.

Steg 10

Placera dammen i gropen:
Justera eventuella nivåskillnader med fin sand eller stenmjöl.

Steg 11

Fixera dammen:
Använd ett vattenpass och kontrollera nivån i alla riktningar innan du börjar fylla sand runt dammen.

Steg 12

Fyll i sidorna:
När dammen är ordentligt på plats och horisontellt, fyll sedan sidorna med sand och packa noga. Börja sedan fylla dammen med vatten

Tips!
Det är viktigt att välja rätt plats till din trädgårdsdamm, du ska ha i tanke att den biologiska balansen i vattnet påverkas mycket av valet av platsen där du anlägger dammen. Ett halvskuggigt område är den mest idealiska platsen med få träd och stora buskar som hänger över dammen, så att förorening på grund av löv och barr hålls borta från dammen. En bra rekommendation är att dammen är solbelyst 4-6timmar om dagen för att säkerställa en bra balans i dammen. För att undvika att löv och skräp samlas i dammen bör den inte anläggas vid den lägsta punkten i din trädgård.
Men det viktigaste tipset av alla: För att du ska kunna njuta av din damm, inkl växter och djurlivet som lockas till dammen, ska du ha en fri utsik till dammen från din favorit uteplats.

Inspiration dammbygge

Dammkar moderna
Mer info »

Dammar formgjutna
Mer info »

Bäcksektioner
Mer info »