Dammbygge på enkelt sätt
Steg för steg med produkter från Oase


Märk ut dammens form med ett snöre, vattenslang eller sand så att kan du enkelt justera formen tills du blir nöjd. Planera även dammens olika djupzoner.
Planera en större grundvattenzon då gärna 1/3 av dammen bör planteras med växter. Bli inte orolig om dammens yta ser för stor ut för den kommer att minska i storlek när växter börjar sprida sig i dammen.


Dags att börja gräva bort jordmassor. Överblivna jordmassor kan använda för att skapa en kulle bakom dammen där du kan anlägga ett porlande och dekorativt vattenfall


Var noga med att hålla koll så att damkanten håller samma nivå runt hella dammen. Använd vattenpass i kombination med en lång planka eller ett avvägningsinstrument. Planera in ett ställe där vatten kan rinna "över" vid kraftigt regn eller anslut ett bräddavlopp. Du ska även börja tänka på hur du ska förankra dammduken vid kanten.


Gräv dammen så djup som möjligt. En djupare damm gör oftast att vattenteperaturen blir lägre vilket minskar algtillväxten. Tänk på att inte göra för branta kanter samt göra avsatser där du kan placera växtkorgar och större stenar. Dammen bör vara minst 50cm djup och i norra sverige gärna 80cm för att förhindra bottenfrysning.


Jämna till botten så noga som möjligt. Var väldigt nogrann med att ta bort stenar och rötter som annars kan skada dammduken.
Skulle en större sten eller berg komma fram när du grävt ut din damm lägger du på en extra kraftig skyddsduk på stenen. Använd en skyddsduk med 500g /m2.


När du tagit bort alla ojämnheter i dammgropen lägger du ut skyddsduken. Denna används för att skydda dammduken mot ojämnheter, stenar och rötter. Den finns i olika tjocklekar beroende på underlag.
Använd inte gamla trasmattor, presenningar eller heltäckningsmattor då se kan innehålla olika lösningsmedel, som i värsta fall kan skada dammduken.


Dammduken är ganska tung att hantera. Tag hjälp vid utläggningen.

Var nogrann med att kontrollera att skyddsduken inte flyttar sig när du lägger ut dammduken. Skulle du behöva skarva dammduken har vi tillbehören för detta. En svart dammduk kan bli väldigt varm en solig sommardag.


Jämna ut dammduken och fördela vecken på bästa sätt så att de inte syns så mycket. När vatten fylls på försvinner de ytterligare av vattentrycket.
Kablar och slangar från pumpen kan döljas i ett veck.


I vecken gör du kablar och slangar "osynliga". Kontrollera att duken räcker till vid kanterna och inte har kasat ner under utläggningen och fördelningen av vecken


Använd stenfoliemattor för att dölja dammduken och skapa en naturlig kant.
Stenfoliemattor är en matta med naturliga stenar som är fastlimmade på ytan. Den finns i olika bredder 0.4m 0.6m 1.0m och du väljer själv vilken längd du behöver.


Innan du börjar fylla din damm med vatten, placera ut näckrosor och andra växter som ska stå på dammens botten. Lägg ut sjösingel och dekorativa stenar. Pumpen placeras också med fördel innan fyllning påbörjas, vilket underlättas när det inte finns vatten i dammen.
Nu kan du börja fylla din damm!


När dammen håller på att fyllas med vatten kan du fortsätta att arbeta och gestalta kanten. Använd kokosmatta för att förhindra singeln från att "glida" ner mot dammbotten. I mattan trivs även vattenväxterna, då de kan etablera sig i den. Kokosmattan är tillverkad av 100% naturmaterial.
Dammduken är vikt över vårt "dammkantssysten" för att få en stabil kant.


Dammens kanter kläs med dekorativa stenar och sjösingel. Använd runda stenar så de inte skadar dammduken. Använder du sprängsten (krossad sten) ska du lägga extra tjocka skyddsdukar ovanpå dammduken för att skydda den.
Använd en skyddsduk på 500g /m2 för att skydda din dammduk på bästa sätt, framför allt när du använder krossad sten. Denna är extremt hållbar.


Placera ut växterna runt dammen, plantera gärna vattenväxterna i naturliga och miljövänliga kokoskrukor som är tillverkade av 100% naturmaterial

Obs! Använd plastkorgar eller fiber påsar när du planterar näckrosor!


Ta bort överflödig jord och grästuvor och snygga till dammkanten.
Var försiktig så att du inte får ner jord i dammvattnet.


Vid anslutning mot gräsmatta, använd större, flata stenar som underlättar vid gräsklippning och som stabeliserar kanten när du går runt dammen.
Det går även bra att använda betongsten, kullersten eller större stenar.
Undvik att använda slipers / tryckt virke som kan skada dammduken då de innehåller många giftiga ämnen.


Nu börjar din damm bli klar. Små detaljer justeras till.
Vattnet i en nyfylld damm, framför allt när du har sjösingel och växter i den, blir oftast grumligt när den är fylld. Detta klarnar oftast redan till nästa dag. Dammens filter börjar även rena vattnet och göra det kristallklart igen.


Klart !
Ditt drömprojekt är nu klart. Nu kan du sätta dig ner och njuta av din egen vattenoas. Belysningar ger ett extra dekorativt intryck under sena, varma augustikvällar. Eller varför inte en dekorativ fontän som ger ett vacket porlande ljud. Alternativen är många. Vi hjälper dig om du behöver fler råd o tips om din damm.
I vår butik finner du sveriges största utbud av dammprodukter.