Firestone Bonding Adhesive

Kontaktlim till Firestone Pondgard

Firestone Bonding Adhesive är ett neoprenbaserat kontaktlim för Firestone Pondgard.  Bonding Adhesive fäster Pondgard mot trä, metall, sten, OSB skivor, playwood och andra gummiprodukter. Genom sin goda fästförmåga gör att arbete med Firestone Bonding Adhesive gör det möjligt för entreprenören att göra mer arbete på kortare tid. Appliceras med utläggningshandtag och avsedd appliceringskudde. Alla ytor som ska limmas måste vara 100% rena och torra innan limm påstykes. Rengör med kvast och trasor eller annat hjälpmedel.
Rengör geomembranet, gummiduken med Firestone Splice Wash för att ta bort fina beläggningar som tex talk som finns på geomembranet, gummiduken.
Lim på strykes på båda ytor som ska sammanfogas, limmet ska vila en stund, normalt ca 10minuter (beroende på väderlek) när du kan röra vid limmet med fingertoppen (det ska inte klibba fast) silicon roller för att trycka fast duken och ta bort eventuella luftbubblor och jämna ut ev veck.

Användning och Installation
Låt Firestone Pondgard gummiduk ligga och vila i ca 30m före limning för att veck och ojämnheter slätas ut.
Ytan på gummiduken måste vara jämnt, torrt och fritt från vassa föremål, olja, fett, talk och andra material som kan skada gummiduken.
Installera gummiduken i enighet med gällande specifikationer och installations anvisningar

 

EPDM egenskaper
Firestone EPDM gummiduk är ett geomembran med mycket hög elasticitet, även vid mycket låga temperaturer, så att du enkelt kan bygga dammar under frostperioden.
Firestone EPDM gummiduk membran rekommenderas över hela världen av miljöorganisationer för ren produktion, Exceptionellt lång livslängd och problemfri återvinning.
EPDM dammduk har en beprövad livslängd på många årtionden. EPDM dammduk känns väldigt mjuk och behaglig mot huden. Det är verkligen ett plus för dess användning i baddammen.
Var uppmärksam
på logotyperna och identitetsmärkena och se till att du använder en Firestone gummiduk som är speciellt tillverkat och godkänt för dammanläggningar, till exempel Firestone PondGard EPDM dammduk.

Pålitlig skarvmetod
Skarvtekninken är snabb och enkel, det krävs inga specialverktyg och skarvstyrkan är utomordentlig. Installationsmetoden, installationshastigheten och kvaliteten är oberoende av membranets tjocklek.
Vi har ett stort sortiment av tillbehör för skarvning av gummidukar.

Använd med försikighet.
Undvik kontakt med brännbart material, håll borta från öppen eld och andra antändningskällor. Rök inte vid användning.
Endast för profensionell användning. Lagras i väl ventilerande utrymme.
Undvik kontakt med huden. Skydda ögonen, använd skyddsutrustning, handskar, ögonskydd med sidoskydd rekommenderas. Används i väl ventilerade utrymmen.
Använd endast i kombination med Firestone QuickScrubber eller QuickScrubber Plus-kudde och handtag. Använd inte
med roller, penslar eller trasor.
Blanda noggrant före och under användning.
Ska inte blandas ut, är inte tillåtet
Förvara utom räckhåll för barn.
Återvinn som farligt avfall i enlighet med
lokala, statliga och gällande lagar
Rekommenderat rengöringsmedel tvätta med alkohol följt av
tvål och vatten.