Oase Modulfilter ProfiClear Classic

För stora bad- och koidammar

Oase modulfilter till stora dammar

Ägare av stora dammar och baddammar har höga krav på filterprestanda och förstår värdet av lättskötta enheter, i synnerhet koi-entusiaster som vill veta att flora och fauna skyddas optimalt.
Varje dammägare kan bygga ut och anpassa det smarta och kraftfulla modulfiltersystemet från Oase, i enlighet med sina egna behov, med kompakt och självrengörande trumfilterenhet för dammar upp till 80 m³. Modulfiltersystem kan placeras och drivas på två olika sätt. Pumpmatat ovan mark eller gravitationmatat, nersänkt i marken.

Dammfilter placering

Modulfilterplacering för pumpmatat filtersystem.
Vid pumpdrift ska filtersystemet installeras ovan jord även ovan vattenytan. Det smutsiga dammvattnet pumpas in i filtersystemet från dammen eller pumpkammaren som ligger i nivå med vattenytan. När vattenet har renats strömmar det tillbaka till dammen med gravitationens hjälp, genom en rörledning, en bäck eller ett vattenfall. Källan till utloppet får ej ligga högre än filtrets utlopp.


SYSTEMFÖRDELAR:

  • För enkel kompletering vid befintliga dammar.
  • Minimalt installationsarbete
  • Enkel montering av UVC-ljus.
  • Enkelkomplettering av systemet.
  • Optimal anpassning till OASE AquaMax Eco/ premium filterpumpar.

Modulfilterplacering för gravitationsmatat filtersystem.
Vid gravitationssystem försänks filtersystemet i marken och monteras i höjd med dammens vattenlinje. Det smutsiga dammvattnet rinner via bottenavloppet eller en öppning i folien in i den första filtermodulen/kammaren. Eftersomm pumpen inte står i början av systemet, kan grovsmutsavskiljaren fånga upp svävande föroreningar i vattnet, särskilt effektivt. Pumpen står i pumpkammaren i slutet av systemet och pumpar det rena vattnet tillbaka till dammen. Eftersom det knappt finns någon höjdskillnad kan pumpen sv typ AquaMax Gravity Eco sättas in. Mer information om Oase födesfilter ProfiClear Classic. (Eng)


SYSTEMFÖRDELAR:
  • Effektiv borttagning av svävande föroreningar genom nyttjande av gravitationsprincipen.
  • Energisnålt, eftersom det knappt finns höjdskillnader och endast få friktionsförluster.
  • Diskret integrering i trädgården.
  • UVC-ljus kan efterkopplas eller förkopplas med Bitron Gravity Eco.

Pumpkammare
ProfiClear Classic pumpkammare sörjer för en optimal position av pumpen.

Grovsmuts avskiljare
Ger möjlighet att på mekanisk väg avskilja fasta partiklar upp till sen storlek på 800µ.

Filterskummmodul
Tar bort giftiga skade- ämnen såsom ammoniak eller nitrit.

Fosfatbindare
Omvandlar nitrit till gasformigt kväve och eliminerar fosfater.

Oase modulfilter för stora koidammar och baddammar

Oase Modulfilter är idealiska för stora trädgårdsdammar och baddammar upp till 80 m³.  Moduler för utbyggbart filtersystem för individuell anpassning till dammens förutsättningar. Individuella lösningar genom sammanställning av olika filtermoduler för bästa resultat. Med rörlig bädd för optimal vattenrörelse och rengöring av vatten. Hög separationskapacitet genom djupbädd filtrering upp till 80 mikron. Förstorad yta med Hel-X 13 yta för effektiv nedbrytning av näringsämnen och föroreningar. Integration av upp till två AquaMax Eco Gravity och Bitron Gravitations enheter.
Oase ProfiClear Classic bruksanvisning.

Tekninsk data

Pumpmodul Grovsmutsmodul Filterskummodul Fosatbindare
Mått LxBxH  830 x 665 x 820  mm 830 x 600 x 820 mm 830 x 600 x 820 mm 830 x 600 x 820 mm
Vikt 36,5 kg 36 40,4 43
Biologisk filteryta - - 90 m² 148 m²
Special filtergranulat 4 kg
Grovsmutsavskiljning 800 µ - -
Blå filtersvampar - - 3 st -
Röda filtersvampar - - 3 st -
Svarta filtersvampar - - - 6 st
Max flöde 25000 l/t 12500 l/t 12500 l/t 125000l/t
Rec. flöde Pumpmatad 20000 l/t 8000 l/t 8000 l/t 8000 l/t
Rec. flöde Gavitation 20000 l/t 6000 l/t 6000 l/t 6000 l/t
Anslutning till ProfiClear Classic,
Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity
Ja - - -
Dammar upp till max 80 m³ - - -
Damm med fisk max 40 m³ - - -
Damm med koi max 20 m³ - - -
Artikelnr 42913 51064 51065 51066

Flödesfiltermoduler för stora koifiskdammar & baddammar.

Koidammsägaren vet att det som startar som en liten damm med få fiskar snabbt kan bli en större konstruktion. Med ett högre antal fiskar och större användning av dammen då tilltar naturligtvis också kraven på kapacitet och komfort av ett filtersystem, då vill man inte längre acceptera kompromisser. Oase ProfiClear filtersystemet består av fyra moduler, pumpkammare, avskiljare för grovsmuts, filterskummodul och fosfatbindare. Systemet säkrar klart vatten och kan byggas ut med ytterligare 45m3 för att passa baddammar. Se fler Oase flödesfilter moduler här.