Lövnät Dammnät 2x3m

Hindrar löv och skräp att falla i dammen

Använder du ett lövnät till dammen hindrar du löv från att falla i vattnet som sjunker till dammbotten och förmultnar, då bildas sumgaser och slam vilket är skadligt för dina fiskar då det uppstår syrebrist i dammen.
Förmultnade löv på dammbotten orsakar även algblommning i dammen till våren.
Genom att enkelt spänna ett nät över dammen förhindrar du att löv faller ner i dammen vilket ger dig ett mer hälsosamt dammvatten.
Jordspett medföljder lövnät för enkel fastsättning. Lövnät är finmaskigt, robust och väderbeständigt.
Tips! Lövnätet skyddar även dina fiskar mot fåglar

Fakta lövnät 2x3m

Storlek2x3m
Jordspett6st
Maskstorlek2x2cm
Art.nr70510