Lövnät - Dammnät 6x4m

Skyddar din damm från nedfallande löv

Använder du ett lövnät till dammen hindrar du löv från att falla i vattnet som sjunker till dammbotten och förmultnar, då bildas sumgaser och slam vilket är skadligt för dina fiskar då det uppstår syrebrist i dammen.
Förmultnade löv på dammbotten orsakar även algblommning i dammen till våren.
Genom att enkelt spänna ett nät över dammen förhindrar du att löv faller ner i dammen vilket ger dig ett mer hälsosamt dammvatten.
Jordspett medföljder lövnät för enkel fastsättning. Lövnät är finmaskigt, robust och väderbeständigt.
Tips! Lövnätet skyddar även dina fiskar mot fåglar

Fakta Lövnät 6x4m

Storlek6x4m
Maskstorlek2x2cm
Jordspett10st
Art.nr70511