Skimmer - Ytvattenrenare Oase AquaSkim 20

Håller din damm fri från smuts och skräp

Ytvattenrenare är en vaksam medhjälpare till dammen, den hjälper till att ta bort skräp och löv från vattenytan. Väljer du att installera en ytskimmer är de alltid vaksamma hjälpare som tar bort löv och skräp från vattenytan. Väljer du att installera en ytvattenrenare - skimmer i din trädgårdsdamm kommer du göra att du gör allt som behövs för att hålla din damm frisk och säker från den skadliga uppbyggnaden av sumpgaser av ruttnade blad och lövrester som annars kommer att sjunka till dammbottten.

Oase AquaSkim 2o ytvatenrenare gör det hårda arbetet åt dig! Oase Swimskim 20 ger dig en effektiv rening av vattenytan, den har en inbyggd slanganslutning som kopplas till en befintlig pump i trädgårdsdammen, Oase Aquamax Eco Premium. Oase AquaSkim 20 är mycket enkel att installera i trädgårdsdammen. Denna effektiva skimmer renar enkelt dammytan (upp till 20m2). Finns även AquaSkim 40 för dammar upp till 40m2.
Oase Aquaskim 20 anpassar sig efter en varierande vattennivå på vattenytan i din damm och tar enkelt bort löv, pollen, skräp från vattenytan.
Lätt att använda - bara att koppla in och ansluta till en Oase Aquamax Eco Premium filterpump. Den anpassar sig automatiskt till vattennivån, passar även utmärkt i dammar med varierande vattennivå (10cm).

Fakta Oase AquaSkim 20

Produkt Oase Aquaskim 20
Storlek Ø350*800mm
Nettovikt 1,6kg
Höjdanpassning 320-550/530-800
Rördiameter 80mm
Filterkorg volym 1,2liter
Möjlig vattennivåskillnad 100mm
Pumpeffekt minimum 4000liter/timme
Pumpeffekt maximum 8000liter/timme
Anslutning koppling 1",11/4",11/2"
   
Art.nr 51236
Pris 749kr

Oase AquaSkim 20
Kraftfull skimmning av dammytor upp till 20m² ger dig en tydligt förbättrad vattenkvalité och siktdjup i trädgårdsdammen genom direkt borttagning av skräp och löv från vattenytan. Stödfot med en stor ballastskål för belastning med sten.
Enklast möjliga underhåll med lättåtkomlig korg för tömning av grovsmuts. Anpassar sig till vattennivåskillnader upp till 100mm. Idealisk i kombination med filterpumpar med extra insugsanslutning tex Oase Aquamax Eco Premium modeller. Smutskorgen kan även tas upp vid längre avstång med hjälp av griptång Oase EacyPic.