Skimmer - Ytvattenrenare

Håller din damm fri från skräp och löv.

Ytvattenrenare är en vaksam medhjälpare till dammen, den hjälper till att ta bort skräp och löv från vattenytan. Väljer du att installera en ytskimmer är de alltid vaksamma hjälpare som tar bort löv och skräp från vattenytan. Väljer du att installera en ytvattenrenare - skimmer i din trädgårdsdamm kommer du göra att du gör allt som behövs för att hålla din damm frisk och säker från den skadliga uppbyggnaden av sumpgaser av ruttnade blad och lövrester som annars kommer att sjunka till dammbottten.

Oase AquaSkim 40 ytvattenrenare gör det hårda arbetet åt dig! Oase Swimskim 40 ger dig en effektiv rening av vattenytan, den har en inbyggd slanganslutning som kopplas till en befintlig pump i trädgårdsdammen, Oase Aquamax Eco Premium. Oase AquaSkim 40 är mycket enkel att installera i trädgårdsdammen. Denna effektiva skimmer renar enkelt dammytan (upp till 40m2). Finns även en mindre AquaSkim 20 för dammar upp till 20m2.
Oase Aquaskim 40 anpassar sig efter en varierande vattennivå på vattenytan i din damm och tar enkelt bort löv, pollen, skräp från vattenytan.
Lätt att använda - bara att koppla in och ansluta till en Oase Aquamax Eco Premium filterpump. Den anpassar sig automatiskt till vattennivån, passar även utmärkt i dammar med varierande vattennivå (12cm).

Fakta Oase AquaSkim 40

Storlek ø x H350x800mm
Vikt1.82kg
Höjdanpassning380-880mm
Tub diameter80mm
Filterkorg1,4liter
Vattennivå skillnad12cm
Dammyta max40m2
Liter/minut, minst8000liter
Liter/minut, max20000liter
Anslutning slang25, 32, 38mm
Anslutning slang1", 1¼", 1½"
Oase Skimmer , Aquaskim, trädgårdsdamm, ytvattenrenare, Oase dammprodukter
Oase skimmer, aquaskim 40, trädgårdsdamm, oase ytvattenrenare, dammprodukter

Oase AquaSkim 40
Kraftfull skimmning av dammytor upp till 40m² ger dig en tydligt förbättrad vattenkvalité och siktdjup i trädgårdsdammen genom direkt borttagning av skräp och löv från vattenytan. Stödfot med en stor ballastskål för belastning med sten.
Enklast möjliga underhåll med lätt åtkomlig korg för tömning av grovsmuts. Anpassar sig till vattennivåskillnader upp till 120mm. Idealisk i kombination med filterpumpar med extra insugsanslutning tex Oase Aquamax Eco Premium modeller. Smutskorgen kan även tas upp vid längre avstång med hjälp av griptång Oase EasyPic.