Vattenväxt musselblomma
Pistia Stratiotes


Musselblomma även kallad vattensallad är en populär flytväxt med vackra tjock friskt gröna blad och flyter fritt runt i dammen. Bladen skuggar vattenytan vilket bidrar till minskad algtillväxt. Rötterna ger ett utmärkt skydd åt fiskyngel. Musselblomma trivs i full sol till lätt skugga och förökar sig med utlöpare. Musselblomman är en tropisk flytväxt som trivs i värme och måste övervintars inomhus under vintern. Passar bäst i mindre dammar och trätunnor.

vattenväxt flytväxt sjönöt dammväxter
flytväxter vattenväxter  vattenaloe