Förbättra vattnets kvalité

Stabilisera rätt balans i dammen.

Ibland behöver också den bästa dammen lite extra hjälp för att lösa vattenproblemet i din trädgårdsdamm. Kraftiga temperatursvängningar kan särskilt under våren utgöra tillfälliga problem. Nedfallna löv under hösten och döda växtrester är en idealisk näring för alger. Då är det bra att ha effektiva hjälpmedel tillhands för att kunna förbättre vattenkvalitén i din damm. Ett skötselprogram anpassat till dammens behov är perfekt för korrigering av små skönhetsfel.

DuoBoost 250ml

AquaActiv DuoBoost är tvåfas power boost för en hälsosam dammbiologi. Den första behandlings fasen består av en mycket aktiv flytande gel som innehåller enzymer och nyttiga bakterier som tar bort organisk smuts, ammonium, nitrit och nitrat. Denna aktiverar också filterbakterierna. Den andra fasen i en enda boll på 5 cm. Dessa löser sig över tiden och frigör viktiga spårämnen, ko-substrat, mineraler och värdefulla tillsatser som annars är svåra att få i rätt balans i en konstgjord damm.

Innehåller 250ml
Räcker till 20m²
Art.nr 78110
Pris 219kr

DuoBoost 250ml

AquaActiv DuoBoost är tvåfas power boost för en hälsosam dammbiologi. Den första behandlings fasen består av en mycket aktiv flytande gel som innehåller enzymer och nyttiga bakterier som tar bort organisk smuts, ammonium, nitrit och nitrat. Denna aktiverar också filterbakterierna. Den andra fasen i en enda boll på 2 cm. Dessa löser sig över tiden och frigör viktiga spårämnen, ko-substrat, mineraler och värdefulla tillsatser som annars är svåra att få i rätt balans i en konstgjord damm.

Innehåller 250ml
Räcker till 30m²
Art.nr 78111
Pris 259kr

DuoBoost 2,5liter

AquaActiv DuoBoost är tvåfas power boost för en hälsosam dammbiologi. Den första behandlings fasen består av en mycket aktiv flytande gel som innehåller enzymer och nyttiga bakterier som tar bort organisk smuts, ammonium, nitrit och nitrat. Denna aktiverar också filterbakterierna. Den andra fasen i en enda boll på 2 cm. Dessa löser sig över tiden och frigör viktiga spårämnen, ko-substrat, mineraler och värdefulla tillsatser som annars är svåra att få i rätt balans i en konstgjord damm.

Innehåller 2,5l
Räcker till 90m²
Art.nr 78112
Pris 699kr

OptiPond 500ml
Förbättrar och stabiliserar dammens vattenvalité.

OptiPond hjälper till att få rätt balans i dammen, speciellt efter mycket regn eller om du har mjukt vatten i din damm. OptiPond ökar den viktiga karbonathårdheten i vattnet och stabeliserar de viktigaste parametrarna, binder ammonium och ammoniak och förhindrar farlig syrebrist. Innehåller livsviktiga mineraler och spårelement som är viktigt för din trädgårdsdamm.
Optimal kompletering med Safe&Care.

                                            Innehåller 500ml
                                            Räcker till 10m³
                                            Art.nr 50557
                                            Pris 249kr
OptiPond 5L
Förbättrar och stabiliserar dammens vattenvalité.

OptiPond hjälper till att få rätt balas i dammen och stabiliserar karbonathårdheten (KH), totalhårdheten (GH), surheten (PH), specielt efter mycket regn eller om du har mjukt vatten i din damm. OptiPond ökar den viktiga karbonathårdheten i vattnet och stabeliserar de viktigaste parametrarna, binder ammonium och ammoniak och förhindrar farlig syrebrist. Innehåller livsviktiga mineraler och spårelement som är viktigt för din trädgårdsdamm.
Optimal kompletering med Safe&Care.
                                           
                                            Innehåller 5L
                                            Räcker till 50m³
                                            Art.nr 50558
                                            Pris 1099kr
Safe&Care 500ml
Förbättrar vattenkvalitén och skyddar dammens invånare.

Safe&Care förbättrar kran & brunsvattenkvalitén så att det lämpar sig för fisk, växter och djur samt skydda fiskarnas slemhinna från skada och parasitinfektion. Safe&Care binder omedelbart klor och tungmetaller som bly, zink och koppar samt avlägsnar även medicineringsrester efter behandlingar.
Optimal kompletering med OptiPond.

                                            Innehåller 500ml
                                            Räcker till 10m³
                                            Artnr. 50563
                                            Pris 229kr

BioKick Care 250ml
Sköter om dammens biologiska balans.

BioKick Care aktiverar dammvattnet med särskilt viktiga bakteriestammar och förbättrar den biologiska balansen i trädgårdsdammen. Förbättrar nedbrytningen av belastande näringsämnen, såsom ammonium, nitrit och nitrat samt ger en varaktig frisk och klar vattenkvalité och sörjer därmed för god sikt. BioKick Care tar bort avlagrningar av dött organiskt material, som tex. slam och fiskavföring sammt innehåller naturliga råvaror för bästa bakteriekultur som lämpar sig för djur och växter. Innehåller även naturliga mineraler som ökar koifiskarnas lysande färger, stärker deras immunförsvar och     främmjer välbefinnandet.
Optimal kompletering med OptiPond och OxyPlus.

                                            Innehåller 250ml
                                            Räcker till 10m³
                                            Artnr. 51283
                                            Pris 299kr

BioKick Care 2L
Sköter om dammens biologiska balans.

Aktiverar dammvatten med särskilt viktiga bakteriestammar och förbättrar den biologiska balansen i trädgårdsdammen. Förbättrar nedbrytningen av belastande näringsämnen, såsom ammonium, nitrit och nitrat sammt ger en varaktig frisk och klar vattenkvalité och sörjer därmed för god sikt. BioKick Care tar bort avlagrningar av dött organiskt material, som tex. slam och fiskavföring sammt innehåller naturliga råvaror för bästa bakteriekultur som lämpar sig för djur och växter. Innehåller även naturliga mineraler som ökar koifiskarnas lysande färger, stärker deras immunförsvar och främmjer välbefinnandet.
                                           Optimal kompletering med OptiPond och OxyPlus.

                                            Innehåller 2L
                                            Räcker till 50m³
                                            Artnr. 51288
                                            Pris 1299kr

Oase PondClear Klart vatten

PondClear 500ml
Kristallklart vatten

PondClear binder mineraliska grumlande föroreningar orsakade av tex. växtjord och lera eller organiska föroreningar som orsakas av tex. fiskavföring eller döda växtrester såsom löv och växtdelar. PondClear sammlar ihop dessa partiklar, som grummlar vattnet. Därefter kan du enkelt ta bort dem med en håv eller en vattendammsugare. PondoClera verkar snabbt och förbättrar därmed vattenkvaliten i dammen.
Blandas i en vattenkanna och fördela det över dammes yta. Rengör filtret före och efter användning av PondClear. OBS! Vid stör i dammen bör du inte använda PondClear eftersom dessa fiskar ibland reagerar mycket känsligt mot medlet.
                                            Ej lämplig för algbekämpning.

                                            Förpackning 500ml
                                            Räcker till 10m³
                                            Art.nr 50552
                                            Pris 199kr

PondClear 5L
Kristallklart vatten

PondClear binder mineraliska grumlande föroreningar orsakade av tex. växtjord och lera eller organiska föroreningar som orsakas av tex. fiskavföring eller döda växtrester såsom löv och växtdelar. PondClear sammlar ihop dessa partiklar, som grummlar vattnet. Därefter kan du enkelt ta bort dem med en håv eller en vattendammsugare. PondoClera verkar snabbt och  förbättrar därmed vattenkvaliten i dammen. Blanda medlet i en vattenkanna och fördela det över dammes yta. Rengör filtret före och efter användning av PondClear. OBS! Vid stör i dammen bör du inte använda PondClear eftersom dessa fiskar ibland reagerar                    mycket känsligt mot medlet.
                                            Ej lämplig för algbekämpning.

                                            Förpackning 5L
                                            Räcker till 100m³
                                            Art.nr 50555
                                            Pris 979kr

SediFree 500ml
Effektiv mot slam i dammen

Det bildas med tiden slam på botten av dammen från bla. löv, fiskavföring, matrester och lera från växter. SediFree hjälper dig att omvandla det organiska slammet i din damm, genom speciella högeffektiva bakterier. Granulatet med aktivt syre sjunker ner i slammet och oxiderar det, därefter en snabb nedbrytning av slammet genom specialbakterierna. Rengör skonsamt dammen utan vattenbyte och muddring mm. samt förebygger effektivt igenslamning, långsiktig grummlighet, illaluktande vatten och alger. Rekomenderar att använda SediFree tidigt på våren för att få bort slammet efter hösten och vintern, men går utmärkt att använda året runt. Lätt och behändigt att strö över vattnet.
Kompletera för bästa effekt med PhosLess, OxyPlus.

                                            Innehåller 500ml
                                            Räcker till 10m3
                                            Art.nr 50560
                                            Pris 239kr

SediFree 5L
Effektiv mot slam i dammen

Det bildas med tiden slam på botten av dammen från bla. löv, fiskavföring, matrester och lera från växter. SediFree hjälper dig att omvandla det organiska slammet i din damm, genom speciella högeffektiva bakterier. Granulatet med aktivt syre sjunker ner i slammet och oxiderar det, därefter en snabb nedbrytning av slammet genom specialbakterierna. Rengör skonsamt dammen utan vattenbyte och muddring mm. samt förebygger effektivt igenslamning, långsiktig grummlighet, illaluktande vatten och alger. Rekomenderar att använda SediFree tidigt på våren för att få bort slammet efter hösten och vintern, men går utmärkt att använda året runt. Lätt och behändigt att strö över vattnet. Kompletera för bästa effekt med PhosLess, OxyPlus.

                                            Innehåller 5L
                                            Räcker till 100m³
                                            Art.nr 50561
                                            Pris 1199kr

OxyPlus 500ml
Höjer syrehalten & vattenkvalitén

OxyPlus ökar syrehalten i dammen med långvarig kontrollerad effektiv frisättning av , förhindrar därmed den farliga rötgasbildningen samt att det hjälper till att öka vattnets kraft till biologisk självrening. Idealisk vid syrebrist vid tex. kraftig algblommning.

Räcker till 10m3
Art.nr 50559
                                          Pris 219kr