Oase PhosLess Direkt
Skydd mot algplågor

• Binder överflödiga fosfater och reducerar därmed algtillväxten på fysikalisk väg.
• Binder svavelväten, som kan orsaka lukt av förruttnelse.
• Enkel att stör ut i dammen, därför extra lätthanterlig.
• 500ml binder upp till 80g fosfat.

Oase PhosLess Direkt avlägsnar snabbt och effektivt det för algerna livsnödvändiga näringsämnet fosfat ur dammvattnet. Totalhalten kan därmed reduceras till under 0,035 ml/l, som är gränsvärdetför algernas tillväxt. Så skyddas dammen långvarigt mot för hög algtillväxt.
Med flerkomponentsystemet avlägsnas fosfater dessutom extra snabbt ur vattnet. Med hjälp av den integrerade ströinsatsen är doseringen av PhosLess Direkt enkel.
Idealisk också under vintermånaderna för att förebygga algtillväxt kommande säsong.

Oase PhosLess Direct är en väsentlig beståndsdel i kategorin B
>binda näringsämnen< i stegplaneringen AquaActiv 3 för en damm utan alger.
I de flesta fall räcker det redan att stabilisera vattnet med Produkter ur kategorin A och användning av PhosLess Direct för att binda näringsämnen, så att algtillväxten hålls på normal nivå.
Skulle algplågan redan ha uppstått, ska först så många alger som möjligt tas bort och därefter en behandling med produkter ur kategori C utföras. I direkt anslutning ska också PhosLess Direct sättas in för att ta bort numera frigjorda fosfater ur den döda algmassan.

Dosering:
500ml räcker för 10.000 liter dammvatten.

Användning:
Fördela respektive mängd PhosLess jämnt över dammens yta. Undvik att strö medlet direkt på växterna, som t ex näckrosor. Eftersom det verksamma medlet är mycket finkorningt, bör behandling helst ske vid vindstilla väder. Var noga med att tillräcklig omblandning sker i dammen med t ex med en lång käpp. Vattnet kan få en vit- till rödaktig nyans i början av behandlingen.
Nu börjar PhosLess Direct sitt arbete under sjunkfasen. För att inte förmycket verksamma ämnen ska avlägsnas för tidigt, bör filteranläggningen stängas av under 24timmar. Sörj för god syretillförsel. När vattnet är klart igen kan sedimenterande verksamma ämnen sugas upp eller filtreras bort ur dammvattnet. Återstående rester är helt ofarlig och binder fosfater under en mycket lång tid. Beroende på belastning genom näringsämnen rekommenderar Oase en efterdosering med 6-8 veckors mellanrum för att bibehålla verkan.

Förvaring:
Förvaras oåtkomligt för barn på en torr plats i normal rumstemperatur.

Viktigt:
Tänk på att alltid läsa instruktionerna innan du använder produkten.

Oase PhosLess Direkt 500ml

Enkel att fördela över dammen

Oase PhosLess Direct finns även i 5liter förpackning