Frigolit PondoPolar Isfri

Frigolit Isfri PondoPolar är enkel att montera och flyter på ytan, skyddar din damm från att frysa igen under vintern. Frigolit isfri består av 2 delar, ett lock och en underdel som har kanaler där sumpgaser kan ventileras ut. I den undre delen finns även fickor som kan fyllas med sand för att få den stabilare då den blir tyngre. Under locket bildas en luftficka som hindras från att frysa inne i frigolit isfri.
Denna isfri passar där det inte blir kallare än -10º. Kombinerar du med en dammvärmare eller en luftpump gör att den klarar något kallare temperaturer.
Det är mycket viktigt att du håller en vak öppen i din damm under vintern så att den inte fryser igen annars finns det en stor risk att dina fiskar och andra djur i dammen inte överlever under vintern. Fiskarna kvävs av sumpgaser som bildas av förmultnade växtdelar som ligger på dammbotten, finns en öppen vak så kan sumpgaser enkelt ventileras ut vilket gör att dina fiskar och andra djur i dammen har goda förutsättningar att klara vintern på bästa sätt.

 

Fakta PondoPolar isfri

Storlek LxBxH310x310x135mm
Lämplig max-10º
Art.nr36825