Firestone QuickPrime
Pålitlig skarvning för en vacker damm!

Firestone QuickPrime Plus är utformad för att rengöra och limma samman geomembranet i kombination med Firestone QuickSeam skarvtejp. Används alltid före applicering av skarvtejp QuickSeam. Appliceras med utläggningshandtag och avsedd appliceringskudde.
Alla ytor som ska limmas måste vara 100% rena och torra innan limm påstykes. Rengör med kvast och trasor.
Rengör geomembranet, gummiduken med Firestone Splice Wash innan du använder Firestone Quick Prime för att ta bort fina beläggningar som tex talk som finns på geomembranet, gummiduken.
Lim på strykes på båda gummiytor som ska sammanfogas, limmet ska vila en stund, normalt ca 10minuter (beroende på väderlek) när du kan röra vid limmet med fingertoppen (det ska inte klibba fast) så lägger du i Skarvtejp QuickSeam på den limmade ytan , fäst skarvtejpen noga med silicon roller för att trycka fast bandet och ta bort eventuella luftbubblor.
Tag av skyddsfilmen på skarvtejvpen och sammafoga fast andra gummiduken, använd siliconroller föra att få dukarna att sammanvulka och ta bort eventuella luftbubblor.

EPDM egenskaper
Firestone EPDM gummiduk är ett geomembran med mycket hög elasticitet, även vid mycket låga temperaturer, så att du enkelt kan bygga dammar under frostperioden.
Firestone EPDM gummiduk membran rekommenderas över hela världen av miljöorganisationer för ren produktion, Exceptionellt lång livslängd och problemfri återvinning.
EPDM dammduk har en beprövad livslängd på många årtionden. EPDM dammduk känns väldigt mjuk och behaglig mot huden. Det är verkligen ett plus för dess användning i baddammen.
Var uppmärksam på logotyperna och identitetsfrimärkena och se till att du använder en gummiduk som är speciellt tillverkat och godkänt för dammanläggningar, till exempel Firestone PondGard EPDM dammduk.

Pålitlig skarvmetod
Firestone Pondgard 1mm EPDM kan sammanfogas på installationsplatsen med hjälp av Firestone QuickSeam tejpsystem. Produkten bygger på en självhäftande EPDM/Butyltejp som används i kombination med Firestone QuickPrime Plus primer. Skarvtekninken är snabb och enkel, det krävs inga specialverktyg och skarvstyrkan är utomordentlig. Installationsmetoden, installationshastigheten och kvaliteten är oberoende av membranets tjocklek.
Vi har ett stort sortimen av tillbehör för skarvning av gummidukar.

Använd med försikighet.
Undvik kontakt med brännbart material, håll borta från öppen eld och andra antändningskällor. Rök inte vid användning.
Endast för profensionell användning. Lagras i väl ventilerande utrymme.
Undvik kontakt med huden. Skydda ögonen, använd skyddsutrustning, handskar, ögonskydd med sidoskydd rekommenderas. Används i väl ventilerade utrymmen.
Använd endast i kombination med Firestone QuickScrubber eller QuickScrubber Plus-kudde och handtag. Använd inte
med roller, penslar eller trasor.
Blanda noggrant före och under användning.
Ska inte blandas ut, är inte tillåtet
Förvara utom räckhåll för barn.
Återvinn som farligt avfall i enlighet med
lokala, statliga och gällande lagar
Rekommenderat rengöringsmedel tvätta med alkohol följt av
tvål och vatten.