Firestone Splice Wash rengör gummiduken

Tvätta och förbereder gummiduken innan lim påstryks

Firestone Splice Wash är till för att rengöra och förbereda Firestone membran, gummiduken innan du lägger på lim från Firestone. Stryk ut med en ren, vit naturfiber trasa. Använd skrubb rörelser tills ytan är ren från talk, smuts och skräp. Observera att man måste vara extra uppmärksam vid fabrikssömmar där det kan uppstå ett överskott av talk.

Låt dom tvättade och rengjorda ytorna torka tills lösningsmedlets glans är borta. Detta tar vanligtvis 10minuter men kan variera beroende på väderförhållnade.
Membranet, gummiduken är ren när det är jämnt i färg utan strimmor, och eventuella föroreningar är bort.

EPDM egenskaper
Firestone EPDM gummiduk är ett geomembran med mycket hög elasticitet, även vid mycket låga temperaturer, så att du enkelt kan bygga dammar under frostperioden.
Firestone EPDM gummiduk membran rekommenderas över hela världen av miljöorganisationer för ren produktion, Exceptionellt lång livslängd och problemfri återvinning.
EPDM dammduk har en beprövad livslängd på många årtionden. EPDM dammduk känns väldigt mjuk och behaglig mot huden. Det är verkligen ett plus för dess användning i baddammen.
Var uppmärksam på logotyperna och identitetsfrimärkena och se till att du använder en gummiduk som är speciellt tillverkat och godkänt för dammanläggningar, till exempel Firestone PondGard EPDM dammduk.

Vi har ett stort sortiment av tillbehör för skarvning av gummidukar.
Skarvtekninken är snabb och enkel, det krävs inga avancerade specialverktyg och skarvstyrkan är utomordentlig. Installationsmetoden, installationshastigheten och kvaliteten är oberoende av membranets tjocklek.

Använd med försikighet.
Undvik kontakt med brännbart material, håll borta från öppen eld och andra antändningskällor. Rök inte vid användning.
Endast för profensionell användning. Lagras i väl ventilerande utrymme.
Undvik kontakt med huden. Skydda ögonen, använd skyddsutrustning, handskar, ögonskydd med sidoskydd rekommenderas. Används i väl ventilerade utrymmen.
Använd endast i kombination med Firestone QuickScrubber eller QuickScrubber Plus-kudde och handtag samt vita trasor av naturfiber. Använd inte roller, penslar eller syntetiska trasor.
Blanda noggrant före och under användning.
Ska inte blandas ut, är inte tillåtet
Förvara utom räckhåll för barn.
Återvinn som farligt avfall i enlighet med
lokala, statliga och gällande lagar
Rekommenderat rengöringsmedel tvätta med alkohol följt av
tvål och vatten.