Modul flödesfilter Oase ProfiClear Premium

Filter för Koifiskdammar & baddammar.

Oase Flödesfilter profiClear Premium för Koi och baddammar
Lösningen för stora Koifiskdammar. Koidammägare vet att det som startar som en liten damm med få fiskar snabbt kan bli en större konstruktion. Med ett högre antal fiskar och större användning av dammen tilltar naturligtvis också kraven på kapacitet och komfort av ett filtersystem, och då vill man inte längre kompromissa.
Med ProfiClear Premium får du ett dammfilter med självrengörande funktioner för underhållsfri drift (trumfiltermodul). Högeffektiv nedbrytning av föroreningar och näringsämnen, tack vare professionella filtermedia och rörlig bädd process (MovingBed). Flexibel anpassning av filtersystemet till individuella behov (individuell modul).

ProfiClear Premium för stora natur- och baddammar upp till 260 m³ och koidammar upp till 50 m³. Modulfiltret består av 3st moduler med flexibel anpassning av filterkapaciteten genom komplettering med en extra MovingBed-modul. Helautomatisk modulfiltersystem med självrengörande funktioner för unik underhållfri drift som ger maximal komfort.
Kompletera dammfiltret ProfiClear Premium med matchande dammpumpar, AquaMax Eco Premium eller AquaMax Eco Gravity och matchande UVC-enhet, Bitron C 72 W/110 W, Bitron Eco 120-240 W eller Bitron Gravity.

Trumfilter modul

Trumfiltret är inte endast en intelligent kopplingscentral, utan tar även bort grovsmuts upp till 60 µm - alltså tunnare än ett hårstrå. För glasklart vatten sörjer därefter den utomordentliga filterkapaciteten och en maximal genomströmningsmängd av 25 m³/h. Den effektiva inbyggda pumpen som arbetar tyst tackvare ljuddämpning, sköter spolning av trumman med rent dammvatten, ingen extra vattenanslutning behövs.

Huvudfunktionerna övervakas och styrs helt automatiskt av ett lättmanövrerat vattenstätt kontrollsystem (Plugg & Play).
Trumfilter manual
 

Sållen kan tas ut var för sig (utan verktyg) och frigångsfunktion för enkel åtomst till trummans inre.  Sköljning sker med rent dammvatten, vattenanslutning behövs inte. Den automatiska självrengöring kan enkelt ställas in.
Smutsskrapor på sållen tar tillförlitligt bort trådalger och andra större partiklar ur trumman samt smutsränna som förhindrar att större partiklar fastnar.
Smutsränna av elastisk EPDM-material förhinndrar att större partiklar fastnar.
Full flexibilitet vid anslutning med upp till 4xDN110 ingångar.

Moving Bed modul

I Moving Bed-filtermodul sörjer professionella Hel-x13 biomeder för extrem effektiv nedbrytning av närings- och skadeämnen i vattnet. Med sin utomordentliga struktur ger Hel-x13 en ojämförligt stor skyddad etableringsyta (704 m²/m³) för mikroorganismer. Virvelbäddsförfarandet och den innovativa bypass-tekninken sörjer för optimal cirkulation även vid stora genomströmningsmängder samt för självrengöring från död biomassa. Luftningsstav för optimal syresättning och omvirvling finns redan installerad i Moving Bed modulen.

Avlägsnar giftiga ämnen som ammonium, ammoniak, nitrit och nitrat.

Biologisk yta för etablering av mikroorganismer med nya Hel-x 13.

Integrerad luftare kan anslutas till AquaOxy syrepump.

Individuell Modul

Platssparande pump- och UV-kammare för enkel integrering av AquaMax Gravety Eco filterpumpar och Bitron Gravety UVC förfilter-aggregat.

Flexibel anpassning av filtersystemet till individuella behov med individuella korgar som kan fyllas med extra filtermedia i strömnings-området.

För att öka filterkapaciteten är det möjligt att fylla de individuella korgarna med ytterligare filtermedia med upp till 8 liters påfyllningsvolym.

Dammfilter placering.

Modulfilterplacering för gravitationsmatat filtersystem.
Vid gravitationssystem försänks filtersystemet i marken och monteras i höjd med dammens vattenlinje. Det smutsiga dammvattnet rinner via bottenavloppet eller en öppning i folien in i den första filtermodulen/kammaren. Eftersomm pumpen inte står i början av systemet, kan grovsmutsavskiljaren fånga upp svävande föroreningar i vattnet, särskilt effektivt. Pumpen står i pumpkammaren i slutet av systemet och pumpar det rena vattnet tillbaka till dammen. Eftersom det knappt finns någon höjdskillnad kan pumpen av typ AquaMax Gravity Eco sättas in.


SYSTEMFÖRDELAR:
  • Effektiv borttagning av svävande föroreningar genom nyttjande av gravitationsprincipen.
  • Energisnålt, eftersom det knappt finns höjdskillnader och endast få friktionsförluster.
  • Diskret integrering i trädgården.
  • UVC-ljus kan efterkopplas eller förkopplas med Bitron Gravity Eco.

 

Modulfilterplacering för pumpmatat filtersystem.
Vid pumpdrift ska filtersystemet installeras ovan jord även ovan vattenytan. Det smutsiga dammvattnet pumpas in i filtersystemet från dammen eller pumpkammaren som ligger i nivå med vattenytan. När vattenet har renats strömmar det tillbaka till dammen med gravitationens hjälp, genom en rörledning, en bäck eller ett vattenfall. Källan till utloppet får ej ligga högre än filtrets utlopp.


SYSTEMFÖRDELAR:

  • För enkel kompletering vid befintliga dammar.
  • Minimalt installationsarbete.
  • Enkel montering av UVC-ljus.
  • Enkelkomplettering av systemet.
  • Optimal anpassning till OASE AquaMax Eco/ premium filterpumpar.

Beräknings tabeller.

Dammfilter för baddammar
Natur & baddammar 40 m³   60 m³  80 m³   100 m³  120 m³  160 m³   200 m³ 
Trumfilter modul1111111
MovinBed filtermodul1111222
Individuell modul1111111
ProfiClear  Compact111----
Bitron 72 W11-----
Bitron 110 W--11---
Bitron Eco 120 W----1--
Bitron Eco 180 W-----1-
Bitron Eco 240 W------1
Bitron Gravity (gravitation system)1111222
Pumpkapacitet/h = dammstorlek / 8
Fisk i dammen
Med fiskbesättning 20 m³    30 m³    40 m³   50 m³   60 m³   80 m³   100 m³
Trumfilter modul1111111
Moving Bed filtermodul1111222
Individuel modul1111111
ProfiClear Premium Compact111----
Bitron 72 W11-----
Bitrin 110 W--1----
Bitron Eco 120 W---11--
Bitron Eco 180 W-----1-
Bitron Eco 240 W------1
Bitron Gravity (gravity pumpsystem)1111222
Pumpkapacitet/h = dammstorlek / 4
Dammfilter till koidammar
Koifiskdammar
 
 15 m³  
 
 20 m³  
 
 25 m³ 
 
  40 m³  
Pumpmatad
system
  50 m³  
Gravity
system
  60 m³  
 
  70 m³  
 
  90 m³ 
 
Trumfilter modul 1 1 1 1 1 2* 2* 2*
Moving Bed filtermodul 1 1 1 2 3 3 3 4
Individuel modul 1 1 1 1 1 2 2 2
ProfiClear Premium Compact 1 1 1Gravitysys - - - - -
Bitron 110 W 1 1 - - - - - -
Bitron Eco 120 W - - 1 - - 2 1 1
Bitron Eco 180 W - - - 1 - - 1 1
Bitron Eco 240 W - - - - - - - 1
Bitron Gravity (gravity pumpsystem) 1 1 2 - 2 3 4 4

Tekninsk data.

Trumfilter pumpmatat
 
Trumfilter gravitation
 
Moving Bed Modul

 
Individuel Modul

 
Mått LxBxH 830x600x820 830x600x820 830x600x820 830x600x820
Vikt 70 kg 70 kg 44 kg 37 kg
Styrenhet Mikrokontroll Mikrokontroll - -
Temperaturvisare Ja Ja -
Grovsmutsavskiljare 60,00 µ 60,00 µ - -

Antal munstycken/spolningsmängd

4x2,5 l/m 4x2,5 l/m - -
Spolvattenpump 6 bar 6 bar - -
Automatisk spolning Sensor, tidsintervall, manuell Sensor, tidsintervall, manuell - -
Antal sållelement 8 st 8 st - 2
Filterinloppsyta 3454 m² 3454 m² - -
Antal ingångar 2 st 4 st 2 2
Anslutningar ingångar 50 mm DN 110 180 mm 180 mm
Antal utgångar 2 2 2 2
Anslutningar utgångar DN150 DN150 DN 150 2x2", 2xDN110
Anslutningar slamavlopp tillval DN75, DN110 DN75, DN110 DN75 DN75
Anslutningar genomspolning DN110 DN110 - -
Anslutas till Bitron Eco 120-240W,
Bitron C72-110w
Bitron Gravity - -
Flöde minst  l/h 10000 l/h 10000l/h 10000 l/h 10000 l/h
Flöde max l/h 25000 l/h 33000 l/h 33000 l/h 33000 l/h
Inbyggnadshöj ovanför vattenytan 40 cm 13 cm 13 13
Användningssätt Pumpsystem Gravitation Pumpsystem, gravitation Ppumpsystem, gravitation
Anslutning till AquaOxy 2000-4800 AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity
Biologisk filteryta 47,8 -
Biologisk filteryta skyddad 40,3 -
Individuellt filtergranulat - 2x8 l
Övrigt Smutsavlopp inkl. smutsventel Luftning tidigare installerad, Smutsavlopp inkl. smutsventil Smutsavlopp inkl. smutsventil